ZDJĘCIA



by © Jarek Kuśmierski | jarekkusmierski.com :














by © Mateusz Kostka | mateuszkostka.com :




by © Natalia Dobryszycka:



by © Albert Zawada | albertzawada.com :



by © Adam Konowalski: Adam Foto : 



by © Wojciech Plewiński: wojciechplewinski.com :



Iwan Karamazow -  spektakl: "Bracia Karamazow" Teatr Polski we Wrocławiu 2018.:




Spektakl: "Xięgi Schulza", Teatr Polski we Wrocławiu 2018.: