ZDJĘCIAby © Jarek Kuśmierski | jarekkusmierski.com :


by © Mateusz Kostka | mateuszkostka.com :
by © Natalia Dobryszycka:by © Albert Zawada | albertzawada.com :by © Adam Konowalski: Adam Foto : by © Wojciech Plewiński: wojciechplewinski.com :Iwan Karamazow -  spektakl: "Bracia Karamazow" Teatr Polski we Wrocławiu 2018.:
Spektakl: "Xięgi Schulza", Teatr Polski we Wrocławiu 2018.: